Mogelijkheden

Leerlingen kunnen deelnemen aan Ingenium, Technium, Atrium of Playing for Success. Ouders worden op school hierover geïnformeerd. Hieronder leest u wat het inhoudt.