Onze school

Wie zitten in de Activiteitencommissie:

Op basisschool de Hoeksteen is een Activiteitencommissie, wellicht heb je in de wandelgangen al eens iets over deze commissie gehoord, maar we stellen ons graag aan je voor!

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep enthousiaste ouders die een grote betrokkenheid hebben bij het reilen en zeilen van de school en dan vooral bij de bijzondere gebeurtenissen.

De activiteitencommissie bestaat op dit moment uit de volgende ouders:

– Annita Elgersma
– Alianne Nauta
– Dieuwke Blaauw
– Geertje Jagersma
– Jantina Agricola
– Lyanne Buwalda
– Marit van Campen
– Robert Buisman

 

Hoe organiseren we de Activiteitencommissie? 

Voor aanvang van het nieuwe schooljaar starten we met een planning van activiteiten. Deze worden aangevuld met activiteiten bedacht door de activiteitencommissie. We vergaderen ongeveer 6 keer per jaar op school. Bij deze vergadering is een teamlid aanwezig om het team te vertegenwoordigen.
Tijdens deze vergaderingen nemen we de komende activiteiten door, bereiden deze voor en zetten de benodigde acties uit. Daarnaast blikken we even terug op de activiteiten die geweest zijn om dit gezamenlijk te evalueren.

Daarnaast hebben Geertje en Alianne regelmatig contact met Alet om bepaalde zaken even af te stemmen.

Activiteitencommissie ouders Hoeksteen

Op die manier zorgen we voor korte lijntjes tussen het team en de activiteitencommissie.
Het is niet zo dat we alle activiteiten ook zelf uitvoeren, daarvoor doen we een beroep op hulpouders die vaak hard nodig zijn!
Aan het begin van het schooljaar en rond december kun je aangeven bij welke activiteiten je zou willen helpen.
De activiteitencommissie heeft een eigen budget voor deze activiteiten. Met dit budget moeten alle activiteiten gerealiseerd worden.

Heb je vragen?

Je kan een van ons altijd even aanschieten, we staan regelmatig bij het plein. Of stuur een van ons een berichtje via Social Schools. Wij zijn ook via de mail bereikbaar: or.dehoeksteen@cbo-meilan.nl