Wie zitten in de leerlingenraad?

 

 

Hallo, wij zijn dit jaar de leerlingen in de leerlingenraad van de Hoeksteen.

Wij zijn Brant (groep 5), Tim (groep 6), Evi(groep 7) en Yinthe(groep 8).
Wij zitten in de leerlingenraad omdat wij onze school willen verbeteren en willen helpen als er problemen zijn.
Wij zijn nu bezig met het verbeteren van het schoolplein (voetbalveld) en willen de schoolbibliotheek netter houden.

Leerlingenraad van de Hoeksteen.

De leerlingenraad heeft bij ons op de Hoeksteen als doel om;Leerlingenraad Hoeksteen

  • de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten
  • de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen
  • de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is
  • aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze mee tellen
  • de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen
  • bevorderen van actief burgerschap

De organisatie van de leerlingenraad van de Hoeksteen

Leerlingenraad HoeksteenUit de groepen 5 t/m 8 worden 4 vertegenwoordigers gekozen; ieder jaar worden er rond september / oktober verkiezingen gehouden. Voor de verkiezingen leggen de leerkrachten de groepen uit wat een leerlingenraad is, wat er van leden verwacht wordt en hoe de verkiezingen verlopen.Vervolgens kunnen leerlingen aangeven zich verkiesbaar te willen stellen voor de leerlingenraad. Er worden per groep stembiljetten gemaakt.

In elke groep wordt 1 leerling gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad.De leerlingenraad komt ca. 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd.

De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas aan de hand van het verslag dat wordt opgesteld door de notulant. De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad.

Waarover kan een leerlingenraad van de Hoeksteen vergaderen?

  • De leerlingenraad heeft een ideeënbus, waarop ideeën ingebracht kunnen worden
  • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas; in elke groep vindt voorafgaand aan een vergadering van de leerlingenraad, een klassenvergadering plaats
  • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën

Leerling parlement van CBO Meilân

Leerlingenraad HoeksteenHet leerling parlement bestaat uit verschillende leerlingenraden van CBO Meilân die opkomen voor de belangen van de kinderen van de scholen. De leerlingenraad is naar de raadzaal in het gemeentehuis in Heerenveen geweest. Samen met 15 scholen van CBO Meilân mochten de kinderen van de leerlingenraad een pitch houden over hun eigen school. Daarnaast hebben ze recent de Tweede Kamer in Den Haag bezocht. Hier mochten ze vragen stellen aan Geert Jan Seegers en Eppo Bruins van de ChristenUnie.