Voor ouders

Ingenium

Excelent leren

Binnen CBO Meilân kunnen leerlingen les krijgen in bovenschoolse verrijkingsklassen.

Ingenium heeft vier expertisecentra welke zijn gevestigd in Joure, Lemmer en Heerenveen. Eén dagdeel in de week komen leerlingen uit de bovenbouwgroepen 6, 7 en 8 bijeen. In de middag ontmoeten leerlingen uit de middenbouwgroepen 3, 4 en 5 elkaar. Daarnaast is er een onderbouwgroep voor leerlingen uit groep 1 en 2, waarbij ook leerlingen uit groep 3 kunnen aansluiten. De leerlingen worden begeleid door één of twee specialisten op het gebied van (hoog)begaafdheid. Naast het aanbod in de verrijkingsgroepen krijgen deze leerlingen onderwijs op maat in de eigen groep op de eigen school.

Er wordt gewerkt met een portfolio waarin de persoonlijke ontwikkeling van het kind nauwlettend wordt gevolgd. Portfolioleren in een verrijkingsgroep ondersteunt de leerlingen bij het leren leren (transfer van informeel naar formeel leren), leren leven (ontwikkelen van de kracht in jezelf) en leren denken op analytisch, praktisch en creatief denkniveau (R.J. Sternberg). Door te werken aan en te oefenen met deze vaardigheden ontplooien leerlingen zich tot succesvolle adolescenten.

Voor wie is de verrijkingsgroep?

Hoogbegaafd hulpvraag Uitdaging Talentvolle (hoog)begaafde kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte komen ervoor in aanmerking om naar een verrijkingsgroep te gaan. Dit zijn leerlingen die op de eigen school onvoldoende tot hun recht komen. De kinderen worden in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen door met en van elkaar te leren en zich in brede zin te ontwikkelen.

Doel van de verrijkingsgroep

In de verrijkingsgroepen krijgen leerlingen extra ondersteuning op het gebied van (meta)cognitieve vaardigheden (snappen hoe leren gaat en daarover kunnen reflecteren), sociale competenties (kunnen samenwerken en afstemmen met anderen) en zelfbeeld (hanteren van eigen gevoelens en omgaan met de eigen begaafdheid).Hoogbegaafd hulpvraag Uitdaging

Het aanbod in de verrijkingsgroep is rijk van stof. Er komen andere vakken en onderwerpen aan de orde dan in de reguliere groep. In de verrijkingsgroepen: Hoogbegaafd hulpvraag Uitdaging

Hoogbegaafd hulpvraag Uitdaging · Ontmoeten en werken kinderen samen met peers;

· Worden kinderen begeleid in de sociaal-emotionele ontwikkeling;

· Is aandacht voor gespreks- en studievaardigheden;

· Wordt in de middenbouw en bovenbouw gewerkt aan de door ouders en het kind opgestelde leerdoelen;

· Wordt gewerkt aan de kracht vanuit het kind zelf, denk aan doorzetten en fouten durven maken (mindset);

· Ontwikkelen leerlingen hun executieve functies (zoals plannen, concentreren, organiseren).Hoogbegaafd hulpvraag Uitdaging

Aanmeldingsprocedure

De kinderen kunnen twee keer per jaar aangemeld worden voor deelname aan een verrijkingsgroep. De school is verantwoordelijk voor deze aanmelding. Er is een protocol waarin staat beschreven welke kinderen in aanmerking komen voor deelname. Na de aanmelding volgt er een intakegesprek met de ouders en het kind. De toelatingscommissie bepaalt welke kinderen worden toegelaten.

Evaluatie

Hoogbegaafd hulpvraag Uitdaging Er wordt bij Ingenium gewerkt in blokken. Gedurende elk blok wordt de ontwikkeling van de kinderen nauwlettend gevolgd. In januari wordt bekeken of de deelname aan de verrijkingsgroep nog een vervolg krijgt in de daaropvolgende periode. Aan het einde van het schooljaar is de eindevaluatie. Beide evaluatiemomenten zijn er gesprekken met ouder, kind en de Ingenium leerkracht(en). Na de evaluatiemomenten bestaat de mogelijkheid dat leerlingen uitstromen en nieuwe leerlingen instromen.

Contact met oudersHoogbegaafd hulpvraag Uitdaging

De verbinding met ouders wordt door de eigen school van het kind gelegd. Nadat een kind door de school is aangemeld voor deelname aan een verrijkingsgroep, worden de ouders met hun kind uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden drie persoonlijke leerdoelen met het kind opgesteld. Ook wordt een tussen- en/of eindevaluatiegesprek met de ouders gepland.