Voor ouders

Kanjertraining

 

In iedere groep werken we volgens de wijze van de Kanjertraining. Deze methodiek op sociaal- emotioneel gebied, richt zich op het vergroten van sociale vaardigheden en oplossend vermogen van kinderen. Kinderen leren door pettentaal elkaar te vertrouwen en op een respectvolle, plezierige en veilige manier met elkaar omgaan.

We zijn trots dat we op dit moment, dankzij de Kanjertraining, een gemoedelijke, veilige en open sfeer op onze school hebben.

Wilt u meer informatie, scoll naar beneden.

 

Kanjerafspraken op de Hoeksteen

Kanjertraining, petten, vertrouwen, sociaal

Kanjer, petten, vertrouwen, sociaal

Tijdens de Kanjertraining, maar ook daarbuiten,
staan de volgende Kanjerafspraken centraal:

We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
We werken samen
We hebben plezier

We doen mee!

 

 

 

Kanjertraining, petten, vertrouwen, sociaal

Pettentaal

Om in gesprek te gaan over gedrag maken we vanuit de Kanjertraining gebruik van petjes met vier verschillende kleuren.

Wanneer zich een probleem of stressvolle situatie voordoet hebben we een keuze om verschillend te reageren. We maken kinderen bewust van hun gedrag en oefenen met nieuw gedrag. Kinderen kunnen zo leren kiezen voor gedrag dat bij hen past en dat prettig is voor henzelf en de ander.

 

Smileyposter

Met de smileys op onze poster wordt duidelijk aangegeven welk gedrag we van de kinderen prettig
vinden en dus graag zien.
Kanjertraining, petten, vertrouwen, sociaal

In de groene kolom zien we dat het kind blij wordt van zijn gedrag. Ook klasgenoten, leerkracht
en ouders vinden het fijn dat het kind zich op deze manier gedraagt. Het is dus prima om je zo te
gedragen. In de tweede, rood paarse kolom zien we dat het kind zich anders, ‘kwaad willend’,
opstelt. De meeste klasgenoten voelen zich hier niet prettig bij. Alleen zijn/haar vriendjes
vinden het mogelijk wel leuk. De leerkracht en ook de ouders zijn niet blij met het gedrag. We
vinden dus dat dat gedrag niet in de klas thuis hoort, dat we dat dus niet doen.

 

Wilt u meer informatie over de Kanjertraining?