Voor ouders

Matrixcoaching

Mei-rinne biedt op scholen begeleiding aan kinderen die moeite hebben met concentratie, angst, of weinig zelfvertrouwen hebben. Dit gebeurt via de MatriX-methode, een laagdrempelige aanpak waarbij gesprekken en specifieke technieken worden gebruikt om kinderen te coachen. De methode geeft kinderen de regie en helpt hen om hun hoofd op te ruimen en ruimte te maken voor verdere ontwikkeling. Mei-rinne is gestart als een initiatief binnen de Stichting Meilân en wordt uitgevoerd door drie leerkrachten die begeleiding op maat bieden op school. Voor meer informatie kun je terecht op www.matrixmethode.nl.

 

 

Mei-rinne, Matrixcoaching

Matrix gesprekken ontwikkeling

Soms komt een kind niet tot werken of lukt het niet zich te concentreren. Het lijkt erop dat er iets is wat het kind dwars zit of het lukt niet om in de juiste flow te komen. Is uw kind bijvoorbeeld angstig, heeft het weinig zelfvertrouwen of vindt het toetsen spannend? Zomaar een greep uit mogelijke emotionele belemmeringen.

Matrix gesprekken ontwikkelingSinds 2013 bieden wij hiervoor op school begeleiding via de MatriX-methode. Tijdens gesprekken maken we gebruik van specifieke technieken en tools. Op een laagdrempelige manier coachen wij uw kind. Wij gaan een aantal keren met de leerling in gesprek, zodat het kind zich weer beter voelt en zich weer verder kan ontwikkelen. Tijdens het gesprek stellen wij doelgerichte vragen. Hierbij is het niet nodig dat het kind de informatie met ons deelt. Bij de MatriX-methode houdt uw kind de regie. Wij mogen met de kinderen meelopen.

Ook leerlingen met ‘volle hoofden’ kunnen gebaat zijn bij de MatriX-methode. Samen ruimen wij het hoofd op en krijgt alles een eigen plek. Er is daardoor weer ruimte voor verdere ontwikkeling. Nieuwe informatie kan op een gestructureerde plek worden opgeslagen.Matrix gesprekken ontwikkeling

Na jaren van positieve ervaringen zijn wij gestart met Mei-rinne. Het coachen is voortgezet binnen alle scholen binnen de Stichting Meilân. Door drie leerkrachten wordt het coachen via MatriX-methode aangeboden. We geven onder schooltijd begeleiding op de eigen school. Tijdens de gesprekken bieden wij begeleiding op maat en sluiten aan bij de ontwikkeling van uw kind. Wij lopen graag een stukje met uw kind mee!

Zie voor verdere informatie: www.matrixmethode.nl