Onze school

De visie van De Hoeksteen

Onze visie is elke dag weer onze drijvende en inspirerende kracht.

 • Elk kind, ieder mens is uniek.
 • Elk kind en elke volwassene heeft een onvervangbare waarde.
 • Elk kind, ieder mens wordt als een totale persoonlijkheid gezien en heeft recht op zijn/ haar eigen ontwikkeling.

“Een school die bouwt aan een steengoede toekomst”

 

Uitgangspunten van het onderwijs op De Hoeksteen

We willen aan alle kinderen de juiste bouwstenen geven, zodat ze optimaal aan hun ontwikkeling kunnen werken.

 • Vanuit onze christelijke levensvisie willen we er zijn voor de kinderen en leren kinderen voor elkaar te zorgen.
 • Er wordt rekening gehouden met verschillen tussen kinderen in tempo, inzicht, niveau en interesse.
 • De kinderen worden uitgedaagd om zich optimaal te ontwikkelen door een uitnodigende en stimulerende omgeving.
 • Er is een goede sfeer tussen leerkrachten en leerlingen en tussen de kinderen onderling.
 • De talenten van de leerlingen en leerkrachten worden optimaal benut.
 • We stimuleren het leren van elkaar.
 • Ontdekkend leren, creatief met hoofd en handen.

Erg belangrijk vinden we:

Betrokkenheid van de leerlingen is van groot belang. We proberen de inrichting van ons onderwijs en organisatie zo te maken dat er een maximale betrokkenheid ontstaat.

Hierbij horen de volgende kernwoorden:

 • Bezieling;
 • Verbinding;
 • Autonomie;
 • Creativiteit;
 • Waardering;
 • Ontwikkeling;
 • Plezier/Passie.

Dit willen we bereiken door:

Een goede sfeer

Kinderen moeten ‘goed in hun vel’ zitten op school. Kinderen moeten zich geaccepteerd en veilig voelen. Vertrouwen hebben in zichzelf, in elkaar en in de leerkracht zijn van essentieel belang. Een uitnodigende sfeer en een goede relatie tussen kinderen onderling en tussen kinderen en leerkrachten zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. Kinderen voelen zich gewaardeerd en gehoord.

Werken op “eigen niveau”

We willen de kinderen uitnodigen tot verkennen en ondernemen, tot presteren naar beste kunnen, waarbij ze kunnen rekenen op de ondersteuning van leerkrachten en medeleerlingen en waarbij ze zich mogen en kunnen voelen:” Het is goed hoe en wie ik ben”. Vandaar dat de leerstof en de leeractiviteiten zoveel mogelijk afgestemd worden op het niveau, de leerbehoefte en de leerstijl van het individuele kind.

Ieder leert op een eigen manier

We werken op een aantal dagdelen vanuit de Meervoudige Intelligentie. Op deze momenten staan ook gastlessen en excursies ingepland.

Ouders

 • We hebben een actieve en open relatie met de ouders, waarbinnen ieder zijn/haar eigen taken en verantwoordelijkheden heeft.
 • Ouders worden intensief betrokken bij het schoolgebeuren en worden gezien als gesprekspartners.
 • Ouders participeren actief in medezeggenschapsraad en ouderraad.