Onze school

De visie van De Hoeksteen

Kernwaarden:

Betrokkenheid van de leerlingen is van groot belang. We proberen de inrichting van ons onderwijs en organisatie zo te maken dat er een maximale betrokkenheid ontstaat. Hierbij horen de volgende kernwaarden:

› Bezieling en Plezier
› Vertrouwen
› Verbinding
› Autonomie
› Creativiteit
› Ontwikkeling

Onze missie: 

We willen aan alle kinderen de juiste bouwstenen geven, zodat ze optimaal aan hun ontwikkeling kunnen werken. 

Vanuit onze christelijke levensvisie willen we er zijn voor de kinderen en leren kinderen voor elkaar te zorgen.

Visie Hoeksteen kernwaarden

 

Er wordt rekening gehouden met verschillen tussen kinderen in tempo, inzicht, niveau en interesse.
De kinderen worden uitgedaagd om zich optimaal te ontwikkelen door een uitnodigende en stimulerende omgeving.
Er is een goede sfeer tussen leerkrachten en leerlingen en tussen de kinderen onderling.
De talenten van de leerlingen en leerkrachten worden optimaal benut.
We stimuleren het leren van elkaar. Ontdekkend leren, creatief met hoofd, (hart) en handen.
De Hoeksteen is aangesloten bij CBO Meilân, een stichting met 14 scholen.
Meer weten over de visie van CBO Meilân?