Eigendom van De Hoeksteen

Disclaimer

Klachtenregeling CBO Meilan oktober 2023

De website www.dehoeksteen-meilan.nl en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van De Hoeksteen. De uitzondering geldt voor bepaalde (hyper)links naar bedrijven, portalen of organisaties waarmee wij samenwerken. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Hoeksteen.

De Hoeksteen heeft met veel zorgvuldigheid deze internetsite samengesteld en onderhouden. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door De Hoeksteen wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast met nieuwe content. De Hoeksteen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.