Voor ouders

Portfolioleren

Portfolioleren

We werken op de Hoeksteen met een portfolio i.p.v. een rapport. Een portfolio is een verzameling van het werk van een leerling die inzet, groei en prestatie laat zien. Met een portfolio wordt zowel het proces vastgelegd als het product getoond. Door de leerling regie te geven over zijn eigen portfolio, wordt hij eigenaar van zijn eigen leerproces. Wat tevens passend is bij onze visie op BLP.
We gebruiken de portfoliomap bij evaluaties van lessen en tijdens reflectiemomenten en kind- en oudergesprekken.      De portfoliomap wordt op initiatief van leerkracht en leerling gevuld.   We houden daarbij de volgende 5 tabbladen aan:

  • dit ben ik
  • dit kan ik
  • dit leer ik
  • ik ben trots op
  • mijn ontwikkeling

Portfolio ontwikkeling kindgesprekken  Portfolio ontwikkeling kindgesprekkenPortfolio ontwikkeling kindgesprekkenPortfolio ontwikkeling kindgesprekken  Portfolio ontwikkeling kindgesprekken

 

 

Portfolioleren

Portfolio ontwikkeling kindgesprekkenWe werken op de Hoeksteen met een portfolio in plaats van een rapport. Een portfolio is een verzameling van het werk van een leerling die inzet, groei en prestatie laat zien. Met een portfolio wordt zowel het proces vastgelegd als het product getoond. Door de leerling regie te geven over zijn eigen portfolio, wordt hij eigenaar van zijn eigen leerproces. Wat tevens passend is bij onze visie op Building Learning Power. We gebruiken de portfoliomap bij evaluaties van lessen en tijdens reflectiemomenten en kind- en oudergesprekken. De portfoliomap wordt op initiatief van leerkracht en leerling gevuld. We houden daarbij de volgende 5 tabbladen aan:

· dit ben ik
· dit kan ik
· dit leer ik
· ik ben trots op
· mijn ontwikkelingPortfolio ontwikkeling kindgesprekken

Per bouw wordt er aan deze tabbladen op een andere wijze invulling gegeven. Er zit een beredeneerde opbouw in het portfolioleren.

Leerdoelen

Portfolio ontwikkeling kindgesprekkenIn de onderbouw (groep 1,2) wordt het zaadje geplant en maken de leerlingen kennis met het opstellen van een leerdoel. Dit gaat voornamelijk om “fundoelen”. De rol van de leerkracht is groot. De leerlingen leren via “modeling” (voor- en nadoen door de leerkracht). De doelen zijn zichtbaar in de klas door middel van luchtballonnen op een bord aan de wand. Bij het oefenen van een leerdoel mag de luchtballon steeds een stukje verder omhoog. De leerlingen maken kennis met de BLP-leerspieren en de BLP-taal.

In de middenbouw (groep 3,4 &5) krijgen de leerlingen steeds meer eigen initiatief bij het bedenken en opstellen van hun eigen leerdoelen.Portfolio ontwikkeling kindgesprekken De leerkracht ondersteunt en doet voor aan de leerlingen, hoe je kunt werken aan een doel. De leerkracht introduceert de leerkuil en laat aan de leerlingen zien welke stappen je kunt maken als je in de leerkuil terecht komt. De doelen zijn zichtbaar in de klas aan de wand, door middel van een gekozen metafoor. De kinderen maken kennis met wat “metacognitie” (leren leren) is en leren hierbij om door te zetten. De BLP-leerspieren en BLP-taal wordt elke dag toegepast en daardoor ook steeds meer eigen. Dit draagt ook bij aan een positievere leerhouding en Mindset.

Portfolio ontwikkeling kindgesprekkenIn de bovenbouw (groep 6,7 &8) kunnen de leerlingen hun sterke en zwakke kanten benoemen en aangeven hoe ze hun eigen talenten kunnen inzetten. De leerlingen worden steeds zelfstandiger in het opstellen van hun leerdoelen en organiseren zelf hoe ze hieraan gaan werken. De leerkracht begeleid en faciliteert de leerlingen. De doelen zijn zichtbaar achterin in de klas, door middel van memobriefjes aan de wand. De leerlingen zijn volledig eigen met BLP en spreken de BLP-taal.