Voor ouders

Portfolioleren

Portfolioleren

We werken op de Hoeksteen met een portfolio i.p.v. een rapport. Een portfolio is een verzameling van het werk van een leerling die inzet, groei en prestatie laat zien. Met een portfolio wordt zowel het proces vastgelegd als het product getoond. Door de leerling regie te geven over zijn eigen portfolio, wordt hij eigenaar van zijn eigen leerproces. Wat tevens passend is bij onze visie op BLP.
We gebruiken de portfoliomap bij evaluaties van lessen en tijdens reflectiemomenten en kind- en oudergesprekken.      De portfoliomap wordt op initiatief van leerkracht en leerling gevuld.   We houden daarbij de volgende 5 tabbladen aan:

  • dit ben ik
  • dit kan ik
  • dit leer ik
  • ik ben trots op
  • mijn ontwikkeling

Portfolio ontwikkeling kindgesprekken  Portfolio ontwikkeling kindgesprekkenPortfolio ontwikkeling kindgesprekkenPortfolio ontwikkeling kindgesprekken  Portfolio ontwikkeling kindgesprekken