Voor ouders

Atrium

‘Ik houd echt van muziek maken, we hebben dan wel één keer per week les van meester of juf, maar ik wil mijn talent nog meer ontwikkelen!’
Toneel is niet alleen het meedoen in de eindmusical in groep 8, we laten leerlingen bijvoorbeeld ook in onze Kanjerlessen en tijdens Topondernemers toneelspelen. Degenen die het echt heel leuk vinden, kunnen bij Atrium hun talent verder ontwikkelen!’

Het aanbod van Atrium is gericht op het ontwikkelen van creativiteit, door middel van muziek (Mielânband) en toneel (Mielântheater).

Meer weten over Atrium?

Muziek toneel creativiteitAtrium: Muziek toneel creativiteit

“Atrium richt zich op creativiteit, toneel en muziek. Het is een plek om jezelf te laten zien.”

Atrium is een samenwerking tussen It Toanhus en CBO Meilan, met als doel kinderen met muzikale ambities of toneel ambities ruimte te geven om dat te laten zien en daarin te leren. Creativiteit door toneel en muziek.

De kinderen die in de band willen of bij het theater willen kunnen auditie doen door een filmpje van zichzelf op te sturen waarop ze laten zien wat ze kunnen. Dat is natuurlijk heel spannend om te doen, we genieten dan ook altijd volop van het lef wat deze kinderen tonen. Daarna verdelen we de kinderen over het theater (toneel) en de band (muziek)  en overleggen we met Daan, meester van de band en juf Jelmar van het toneel. In de klassen wordt feestelijk bekend gemaakt als je door bent, een heel leuk moment.

Vervolgens gaan de kinderen 12 middagen naar de masterclasses op het Toanhus en bereiden ze een gezamenlijke voorstelling voor. Hiervoor nodigen we de ouders en andere belangstellenden uit om te komen kijken.Muziek toneel creativiteit

Muziek toneel creativiteit

Wij hebben veel plezier in het voorbereiden en opzetten van Atrium. Je komt tegemoet aan een doelgroep met een bijzonder talent. De middagen genieten de kinderen en worden ze uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen. Bij de uitvoering staan de kinderen vol trots op het podium, en stiekem genieten we dan van de ouders die met twinkelende ogen hun kinderen zien stralen. Het is prachtig dat we dit de kinderen kunnen bieden.