Voor ouders

Technium

‘Ik ben echt geïnteresseerd in Techniek, ik leer vooral van ‘doen’, lekker in de praktijk, met mijn handen!’

Voor leerlingen die houden van Techniek en werken in de praktijk hebben we het aanbod van Technium!
Met Technium realiseren wij een uitbreiding voor leerlingen die graag met hun handen werken en daarbij meer uitdaging en ondersteuning kunnen gebruiken.
Het welbevinden van de leerling en het plezier op school wordt vergroot door te werken aan deze specifieke praktische onderwijsbehoefte. We laten de praktische capaciteiten van deze leerling tot uiting komen. We werken met een portfolio waarin de persoonlijke ontwikkeling van het kind nauwlettend wordt gevolgd.

Meer weten over Technium?

Doel van de Technium

Voor leerlingen die houden van Techniek en werken in de praktijk hebben we het aanbod van Technium!

Techniek, praktijk, basisonderwijs

Bij Technium krijgen leerlingen extra ondersteuning op het gebied van praktische vaardigheden, sociale competenties (kunnen samenwerken en afstemmen met anderen) en zelfbeeld (hanteren van eigen gevoelens en omgaan met zichzelf). Het aanbod in Technium is praktisch van aard. Er komen andere vakken en onderwerpen aan de orde dan in de reguliere groep.

Techniek praktijk Technium Bij Technium:
– Ontmoeten en werken leerlingen samen met “ontwikkelingsgelijken”
– Worden leerlingen begeleid in de sociaal-emotionele ontwikkeling
– Is aandacht voor praktische vaardigheden.
– Wordt gewerkt aan de door ouders en het kind opgestelde leerdoelen
– Wordt gewerkt aan de kracht vanuit het kind zelf, denk aan doorzetten.

Organisatie:Techniek praktijk Technium
Technium vindt plaats op drie locaties met verschillende technische profielen (o.a. Groene Techniek; Bouwen, Wonen & Interieur; Produceren, Installeren & Energie):
– Aeres-vmbo (Heerenveen)
Kei College (Heerenveen)
Zuyderzee Lyceum (Lemmer)

Op deze locaties komen de leerlingen één ochtend in de week bijeen, waar zij worden begeleid door een VO-docent en een PO-docent.
De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de locatie.