Informatie voor de ouders

Voor ouders

Bestaande en nieuwe ouders, van harte welkom!

Onze school is een plek waar we ongeveer 8 jaren lang onderwijs en samenleven leren. In dit menu geven we een inkijkje wat ons aanbod is voor uw kind. Wij willen op onze school focussen op wat het kind nodig heeft, daarop hebben we een aanbod opgesteld die daarbij kan aansluiten.

Welk aanbod hebben we op school?

Naast rekenen, taal en spelling hebben we een prachtig pakket waarmee we zoveel mogelijk talenten van leerlingen benutten.
– We gebruiken de Kanjertraining voor de sociale en emotionele ontwikkeling.
– Voor ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van Wetenschap en Techniek hebben we het aanbod van Technium en STEAMspot.
Voor leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn hebben we een aanbod van Levelwerk en Ingenium.
– Soms heeft een leerling een ontwikkelpunt die hij of zij kan ontwikkelen met behulp van de Matrixcoach.
– Voor leerlingen met talent voor muziek, dans en drama hebben we een aanbod van Atrium.

Nieuwe ouders?

Ouders school aanbod

Wordt uw kind bijna 4 jaar, of gaat u verhuizen naar de omgeving van Heerenveen dan kunt u een kijkje komen nemen op onze basisschool voor een kennismakingsgespreken een rondleiding. Dit kan gedurende het hele jaar. Wij vinden het van groot belang dat ouders zich welkom voelen op de school en hun zoon/ dochter met een gerust hart achterlaten. Wij zien ouders en school als partners in de opvoeding en schoolontwikkeling van het kind. Een goede communicatie is hierbij van groot belang, wij vinden dat ouders vragen, opmerkingen en feedback laagdrempelig kunnen uiten. De deur staat open!

In het kennismakingsgesprek gaat het over uw kind en vertellen wij over onze manier van werken en de visie van de school. Als uw zoon of dochterOuders school aanbod speciale onderwijsbehoeften nodig heeft gaan we samen kijken of dat op onze school gerealiseerd kan worden. Hierbij staat steeds het belang van het kind voorop.

Een gesprek plannen.