Steampoint en Steamspot

Het doe-lab van CBO Meilân waar je met je klas spannende dingen kunt bedenken, maken en beleven.

Het STEAMpoint bevindt zich in Oudehaske. Je leert er van alles over robot-denken, maakkunde, kunstmatige intelligentie, beeld en geluid. Eerst ga je op ontdekkingsreis, dan verzin je zelf een ontwerp en werk je een prototype uit, die je test en wordt waar nodig verbetert. Daarna presenteer je deze vol trots aan je klasgenoten!

Kinderen groeien op in een kennisintensieve, technologische omgeving. Om daarmee vertrouwd te raken is het belangrijk dat zij hun leefwereld leren begrijpen en leren om erin te functioneren. Onderwijs in wetenschap en technologie (W&T) biedt kinderen die mogelijkheid, omdat bij W&T-onderwijs hun interesse en nieuwsgierigheid naar hun leefwereld het vertrekpunt zijn. Daarom hebbenwe op De Hoeksteen ook een STEAMSpot. Dit is het STEAMpoint, maar dan in het klein en bij ons op school. Dit is een techniekruimte waarin kennisgemaakt wordt met Wetenschap & Techniek.  Elke week krijgt een klas les over een onderdeel van Wetenschap & Techniek. Zo hebben de leerlingen alles geleerd over ‘lucht’.

BE A MAKER!