Voor ouders

Wie zitten in de ouderraad:

  • Jantina Agricola
  • Lyanne Buwalda
  • Dieuwke Blauw
  • Alianne Nauta
  • Anita Elgersma
  • Geertje Jagersma
  • Robert Buisman
  • Marit Steenland

Wij zijn nu ook via de mail bereikbaar: or.dehoeksteen@cbo-meilan.nl

Wat doet de Ouderraad?

  • De Ouderraad is een uit en door ouders gekozen groep met als doelstelling de relaties tussen ouders, MR, schoolteam en bestuur te bevorderen. De ouderraad ondersteunt het schoolteam bij de organisatie van allerlei zaken in en om de school.  Er wordt maandelijks vergaderd. Op de OR-vergaderingen zijn naast OR-leden ook afgevaardigden van het team aanwezig.