Ouderraad

Wat doet de Ouderraad?
De Ouderraad is een uit en door ouders gekozen groep met als doelstelling de relaties tussen ouders, MR, schoolteam en bestuur te bevorderen. De ouderraad ondersteunt het schoolteam bij de organisatie van allerlei zaken in en om de school.  Er wordt maandelijks vergaderd. Op de OR-vergaderingen zijn naast OR-leden ook afgevaardigden van het team aanwezig.

Samenstelling van de ouderraad:

Maaike van Tuinen-Grijpma (voorzitter)
Jan Post
Mathijs Rutten
Saskia Westerbeek
Marije Groenhof
Dieuwke Blaauw
Janienke Knol
Simon Bleeker
Jantina Agricola

Wij zijn nu ook via de mail bereikbaar: or.dehoeksteen@cbo-meilan.nl

Pagina delen: